arrow

Amarin Kids เล่านิทานในมุมสวน

Amarin Kids เล่านิทานในมุมสวน
พุธ 24 พฤษภาคม 2566
Amarin The Garden
14.00-15.00

ร่วมสนุกกับการเล่านิทานยอดนิยมเรื่อง บ้านต้นไม้ 10 ชั้น และ Workshop ประดิษฐ์ต้นไม้จากกระดาษ

หมายเหตุ
- จำกัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 15 ที่นั่ง โดยสามารถกดรับหรือสอบถามสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่บูธโดยตรง