arrow

กินดีอยู่ดี Cooking Show

กินดีอยู่ดี Cooking Show
อาทิตย์ 28 พฤษภาคม 2566
Amarin Kitchen
13.00-14.00

ชม และชิมเมนูน้ำพริกลงเรือ ความอร่อยตำหรับไทยโดย เชฟแอน จากร้าน ณ ลำพญา

หมายเหตุ

-ไม่จำกัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม