icon
Amarin Fair
EN
ชีวจิต Talk
ชีวจิต Talk
อาทิตย์ 28 พฤษภาคม 2566
Amarin Spa
11.00-11.30

สาธิต เป็นนวดกดจุดคอบ่าไหล่ โดย Abhai Wellness

หมายเหตุ
- ไม่จำกัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม ชีวจิต Talk
- สำหรับการเข้ารับบริการนวดในแต่ละคลินิกหรือร้านนวดทั้ง 4 ร้าน (จำนวน 20 สิทธิ์ / ร้าน / วัน) สามารถติดต่อขอจองคิวรับบริการได้ที่คลินิกหรือร้านนวดโดยตรง

หน้าแรก
ตารางกิจกรรม
สิทธิพิเศษ
ค้นหาบูธ
คะแนน