arrow

กินดีอยู่ดี Cooking Show

กินดีอยู่ดี Cooking Show
พุธ 24 พฤษภาคม 2566
Amarin Kitchen
13.00-14.00

ชมและชิมเมนูอร่อย ตามรอยรายการ ตามอำเภอจาน กับเมนูจากใบชะคราม ความอร่อยจากชุมชน จ.สมุทรสาคร
นำทีมโดยคุณ "โนชา อโนชา ศิริจร" พิธีกร

หมายเหตุ

-ไม่จำกัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม