arrow

ชีวจิต

ชีวจิต
เสาร์ 27 พฤษภาคม 2566
Amarin Kitchen
17.00-18.00

ใครๆก็เต้นได้ ไปฟังครูเปิ้ลบุศกร จันทรวรเมศ เจ้าของโรงเรียนศิลปะลีลารำปุรี สอนวิธีการออกกำลังแบบสนุก ด้วย Salsa Dance

หมายเหตุ

-ไม่จำกัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม