icon
Amarin Fair
EN
ชีวจิต
ชีวจิต
เสาร์ 27 พฤษภาคม 2566
Amarin Kitchen
17.00-18.00

ใครๆก็เต้นได้ ไปฟังครูเปิ้ลบุศกร จันทรวรเมศ เจ้าของโรงเรียนศิลปะลีลารำปุรี สอนวิธีการออกกำลังแบบสนุก ด้วย Salsa Dance

หมายเหตุ

-ไม่จำกัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม

หน้าแรก
ตารางกิจกรรม
สิทธิพิเศษ
ค้นหาบูธ