icon
Amarin Fair
EN
Amarin Baby & Kids Workshop รอบ 2
Amarin Baby & Kids Workshop รอบ 2
เสาร์ 27 พฤษภาคม 2566
Amarin The Garden
15.30-16.30

Amarin Baby & Kids Workshop ศิลปะสำหรับเด็ก ฟรี!
Loose Part Play สร้างสรรค์ผลงานด้วยวัสดุรอบตัว ให้ฝึกการคิดสังเกตสร้างจินตนาการให้แก่เด็กโดยครูมด Punnasilp (มนันพัทธ์ กุลศิริวัฒนชัย)

เข้าร่วมกิจกรรม
หน้าแรก
ตารางกิจกรรม
สิทธิพิเศษ
ค้นหาบูธ
คะแนน