arrow

Amarin Kids เล่านิทานในมุมสวน

Amarin Kids เล่านิทานในมุมสวน
เสาร์ 27 พฤษภาคม 2566
Amarin The Garden
14.00-15.00

เพลิดเพลินกับการเล่านิทานเรื่อง บ้าน 100 ชั้น และ สนุกกับเกมที่พัฒนาจากนิทานบ้าน 100 ชั้น

หมายเหตุ
- จำกัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 15 ที่นั่ง โดยสามารถกดรับหรือสอบถามสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่บูธโดยตรง