arrow

National Geographic Stage Talk

National Geographic Stage Talk
พุธ 24 พฤษภาคม 2566
Amarin The Living Room
11.00-12.00

พบกับเสวนาการประกวดภาพถ่ายสารคดี ในหัวข้อ Water of Life '10 ภาพเล่าเรื่อง' จะส่งต่อความยั่งยืนได้อย่างไร

หมายเหตุ
- จำกัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม National Geographic Stage Talk จำนวน 30 ที่นั่ง โดยต้องลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมก่อน
- สามารถสอบถามสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่บูธโดยตรง