arrow

ชีวจิต Talk

ชีวจิต Talk
เสาร์ 27 พฤษภาคม 2566
Amarin Spa
11.00-11.30

สาธิต “ลูกประคบโฮมเมด” คลายปวดกล้ามเนื้อ ช่วยหายใจโล่ง โดย การแพทย์แผนไทยประยุกต์และการแพทย์ทางเลือก รพ.สมุทรสาคร

หมายเหตุ
- ไม่จำกัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม ชีวจิต Talk
- สำหรับการเข้ารับบริการนวดในแต่ละคลินิกหรือร้านนวดทั้ง 4 ร้าน (จำนวน 20 สิทธิ์ / ร้าน / วัน) สามารถติดต่อขอจองคิวรับบริการได้ที่คลินิกหรือร้านนวดโดยตรง