arrow

Amarin Kids เล่านิทานในมุมสวน

Amarin Kids เล่านิทานในมุมสวน
ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2566
Amarin The Garden
15.30-16.30

ชวนเด็กๆ มาฟังนิทานเรื่อง แมว 11 ตัว และ ร่วมเล่มเกมหรรษาแมว 11 ตัว

หมายเหตุ
- จำกัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 15 ที่นั่ง โดยสามารถกดรับหรือสอบถามสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่บูธโดยตรง