icon
Amarin Fair
EN
Amarin Baby & Kids Doctor Talk ห้องเรียนพ่อแม่ รอบ 2
Amarin Baby & Kids  Doctor Talk ห้องเรียนพ่อแม่ รอบ 2
ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2566
Amarin Expo Main Stage
11.00-12.00

Amarin Baby & Kids ห้องเรียนพ่อแม่
เชิญชวนฟังเสวนา สุด Exclusive ฟรี!!! หัวข้อ "5 ทักษะ ที่ช่วยสร้างให้ลูกมีวินัย เพื่อโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ" กับ ครูหม่อม ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร

หมายเหตุ

- ไม่จำกัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรม
หน้าแรก
ตารางกิจกรรม
สิทธิพิเศษ
ค้นหาบูธ
คะแนน