icon
Amarin Fair
EN
บ้านและสวน Garden&Farm
บ้านและสวน Garden&Farm
พฤหัสบดี 25 พฤษภาคม 2566
Amarin Kitchen
15.00-17.00

Workshop ทำเมนูพานาค็อตต้าจากเบอร์รี่ โดยคุณหน่อย อนุรีย์ ณ สงขลา เจ้าของไร่ BerryCU

หมายเหตุ
- จำกัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10 ที่นั่ง โดยสามารถกดรับหรือสอบถามสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่บูธโดยตรง

หน้าแรก
ตารางกิจกรรม
สิทธิพิเศษ
ค้นหาบูธ
คะแนน