icon
Amarin Fair
EN
Amarin Kids เล่านิทานในมุมสวน
Amarin Kids เล่านิทานในมุมสวน
พฤหัสบดี 25 พฤษภาคม 2566
Amarin The Garden
14.00-15.00

ชวนเด็กมารู้จักธรรมชาติรอบตัวผ่านหนังสือชุด หนูรอบรู้ดูนกและแมลง และ Workshop ประดิษฐ์นกและแมลง

หมายเหตุ
- จำกัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 15 ที่นั่ง โดยสามารถกดรับหรือสอบถามสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่บูธโดยตรง

หน้าแรก
ตารางกิจกรรม
สิทธิพิเศษ
ค้นหาบูธ