Workshop ปลูกโอลีฟตกแต่งในบ้าน by FertilifeWorkshop ปลูกโอลีฟตกแต่งในบ้าน by Fertilife


มาเรียนรู้การปลูกต้นโอลีฟ หรือมะกอกฝรั่ง ในกระถางเพื่อวางตกแต่งบ้าน พร้อมด้วยเทคนิคการดูแลให้ต้นโอลีฟเติบใหญ่โดยปุ๋ยเฟอร์ติไลฟ์

  • รับจำนวน 15 ที่นั่ง
  • ลงทะเบียนเวลา 14.30 น.

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

** สงวนสิทธิ์ลงทะเบียน วันที 29 ตุลาคม 2566 เวลา 14.30น. ตามลำดับที่หน้างาน **

  • Garden&Farm Courtyard
  • 29 ตุลาคม 2566
  • 15.00 - 16.00น.