ABK Kids & Family Challenge : Let 's sing ABK song!ABK Kids & Family Challenge : Let 's sing ABK song!


กติกาการร่วมสนุกกับกิจกรรม "ABK Kids & Family Challenge : Let's sing ABK song!”

1. กติกาการเข้าร่วมสนุก มีดังนี้

1.1 กดเข้าร่วมกิจกรรม "ABK Kids & Family Challenge : Let's sing ABK song!”

ปิดลงทะเบียน

1.2 สามารถดูเนื้อเพลง Amarin Baby & Kids ได้ที่

คลิกเพื่อดูเนื้อเพลง

1.3 น้อง ๆ ต้องมีอายุ 3 - 8 ปี ถ่ายคลิปแนวตั้ง ร้อง Cover เพลง Amarin Baby & Kids ในสไตล์ของตัวเองความยาว 1 นาที (ในคลิปต้องมีคุณพ่อ หรือคุณแม่อยู่ด้วย*) อย่าลืม! พูดเชิญชวน "แล้วพบกันที่งาน Amarin Baby & Kids Fair Grow วันที่ 4 - 7 กรกฎาคม 2567 นี้  ที่ไบเทค บางนา”

*(กฏการโพสต์บน TikTok : เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีห้ามอยู่ในคลิปเพียงคนเดียว และห้ามลงวิดีโอคอนเทนต์นั้น)

1.4  ติดแฮชแท็ก #ABKKidsandFamilyChallenge  #ABKGROW2024

1.5 โพสต์คลิปเพลงลงในบัญชี TikTok ของตนเอง โดยเปิดสาธารณะ และใส่แคปชั่น "พบกันที่งาน ABK Amarin Baby and Kids Fair Grow วันที่ 4 - 7 ก.ค. 67 ที่ไบเทค บางนา”

2. ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องปฏิบัติตามขั้นตอนทุกอย่างให้ครบถ้วน และตรงตามเงื่อนไขเท่านั้น

3. ร่วมกิจกรรม ได้ตั้งแต่วันนี้ - 23 มิ.ย. 67 เวลา 23:59 น. หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมโพสต์ผลงานหลังจากเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วม

4. คำตัดสินของทีมงาน Amarin Baby and Kids ถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ – 29 มิ.ย. 67 เวลา 23.59 น

 2. หมดเขตรับผลงานในวันเสาร์ที่ 29 มิ.ย. 67 (ปิดระบบ เวลา 23.59 น.)

 3. บริษัทฯ จะทำการตัดสินผู้โชคดีในวันที่ 2  ก.ค. 67 สถานที่ตัดสิน บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 378 ถ ชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 โทรศัพท์: 02 422 9999 เวลา 17.00 น.

 4. บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล 10 ทีม ในวันพฤหัสที่ 4 ก.ค 67 เวลา 11.00 น. ที่ Facebook: Amarin Baby & Kids และ TikTok: Amarin BabyandKids

 5. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องแสดงตนโดยการยืนยันสิทธิ์ผ่านทาง Inbox (กล่องข้อความ) ที่ Facebook: Amarin Baby & Kids ภายในวันอาทิตย์ที่ 7ก.ค. 67 ก่อนเวลา 23.59 น. เท่านั้น หากไม่แสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิ์ บริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

10 รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศในประเภทต่าง

 1. หนูน้อยเสียงเพราะ 1 รางวัล เงินสดมูลค่า 3,000 บาท
 2. หนูน้อยทำถึง 1 รางวัล เงินสดมูลค่า 3,000 บาท
 3. หนูน้อยลิปซิงค์เป๊ะเว่อร์ 1 รางวัล เงินสดมูลค่า 3,000 บาท
 4. หนูน้อยขวัญใจกรรมการ 1 รางวัล เงินสดมูลค่า 3,000 บาท
 5. หนูน้อยสุดครีเอท 1 รางวัล เงินสดมูลค่า 3,000 บาท
 6. หนูน้อยสายฮา 1 รางวัล เงินสดมูลค่า 3,000 บาท
 7. หนูน้อยสุดยอดคอสตูม 1 รางวัล เงินสดมูลค่า 3,000 บาท
 8. หนูน้อยอินเนอร์มาเต็ม 1 รางวัล เงินสดมูลค่า 3,000 บาท
 9. หนูน้อย Shining Star 1 รางวัล เงินสดมูลค่า 3,000 บาท
 10. หนูน้อยสุดยอด Perform  1 รางวัล เงินสดมูลค่า 3,000 บาท

รายละเอียดในการรับของรางวัล "ABK Kids & Family Challenge : Let's sing ABK song! "

 1. ของรางวัลรวมมูลค่าทั้งสิ้น 30,000 บาท
 2. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องแสดงตนยืนยันสิทธิ์ ผ่านทาง Inbox Facebook : Amarin Baby & Kids ภายในวันอาทิตย์ที่ 30 มิ.ย. 67 เวลา 23:59 น. หากไม่แสดงตนยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัล ทางบริษัทฯ จะถือว่าสละสิทธิ์
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับของรางวัลผู้โชคดี 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ หรือ 1 ครัวเรือน ต่อ 1 ทะเบียนบ้านเท่านั้น
 4. ผู้ที่ได้รางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ของมูลค่าของรางวัล ให้กับบริษัทฯ (เป็นไปตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรรมสรรพากร ท.ป. 104/2554 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544) โดยที่บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในการชำระภาษีรายได้บุคคลประจำปี
 5. เงินรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นได้
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน, หรือเรียกคืนรางวัลทั้งหมด รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย หากมีการใช้สิทธิ์ร่วมรายการโดยทุจริต, ปลอมแปลง, ฉ้อฉล, เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการนี้
 7. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการขอเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ที่ได้รับรางวัลในทุกกรณี หากหลักฐานไม่ครบ บริษัทฯ จะถือว่าขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการประกาศว่าเป็นผู้ได้รางวัล และสงวนสิทธิ์ไม่มอบของรางวัลให้
 • Amarin Baby & Kids Fair
 • วันนี้ - 29 มิถุนายน 2567
 • All Day