arrow

ชีวจิต

ชีวจิต
พุธ 24 พฤษภาคม 2566
Amarin Kitchen
17.00-18.00

สาธิตเมนูชีวจิต ไม่พึ่งน้ำตาล หวาน อร่อยจากธรรมชาติ โดยป้ายุง ผกา เส็งพานิช
(ที่ปรึกษาด้านอาหารนิตยสารชีวจิต)

หมายเหตุ

-ไม่จำกัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม