Amarin Baby & Kids Fair ครั้งที่ 13

ลงทะเบียน Amarin Baby & Kids Fair # 13

ลงทะเบียน Amarin Baby & Kids Fair # 13


 ลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึง 3 มี.ค. 62 เวลา 20.00 น. 

++ พิเศษ ++

 สำหรับลูกค้าใหม่ (ลงทะเบียนครั้งแรก) รับเพิ่ม ! 

ชาม Amarin Baby & Kids 

  สำหรับลูกค้าเดิม(ลูกค้าที่เคยลงทะเบียน) รับเพิ่ม ! ถุงผ้า Amarin Baby & kids 

....................................................................................................

ย่าลืม!! แคปเจอร์หน้าจอสุดท้าย หรือ แจ้งเบอร์โทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่

เพื่อรับของที่ระลึก

ณ จุดลงทะเบียนภายในงานAmarin Baby & Kids Fair ครั้งที่ 13 

28 กุมภาพันธ์  – 3 มีนาคม 2562

Hall 98 - 99 ไบเทค บางนา