Amarin Baby & Kids Fair เชียงใหม่

แข่งเดินแข่งคลาน

แข่งเดินแข่งคลาน

กิจกรรมที่ไม่ควรพลาดสำหรับหนูน้อยที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือน และ 1– 2 ขวบ

         ร่วมสนุกกับกิจกรรม Baby Rally แข่งคลาน และเดินเตาะแตะ

             ผู้ชนะแต่ละรอบจะได้รับของรางวัลจากผู้สนับสนุน

              รับสมัครทางออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ หรือจนกว่าจะเต็ม

กติกา

1.วัยคลาน อายุไม่เกิน 12 เดือน (หนูน้อยต้องเกิดระหว่างวันที่ 31 มี.ค.61 - วันที่ 31 ก.ย.61) 

2.วัยเตาะแตะ อายุ 1 – 2 ปี  (หนูน้อยต้องเกิดระหว่างวันที่ 31 มี.ค.60 - วันที่ 31 มี.ค.61) 

3.หนูน้อยวัยคลาน จะต้องคลานหรือคืบเท่านั้น หากยืนหรือเดินจะถือว่าผิดกติกา

4.หนูน้อยที่ไปถึงจุดหมายได้ก่อนถือเป็นผู้ชนะ 

5.รับสมัครล่วงหน้าทางออนไลน์เท่านั้น ในกรณีสมัครหน้างานเป็นเพียงการสำรองที่นั่งจากผู้ที่สละสิทธิ์

6.หนูน้อยต้องมารายงานตัวที่สนามแข่งก่อนรอบที่เลือกล่วงหน้า 30 นาที หากมาไม่ทันรอบดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

7.การตัดสินผู้ชนะของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

แข่งเดินแข่งคลาน วันศุกร์ 29 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 - 17.30 น.

แข่งเดินแข่งคลาน วันเสาร์ 30 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 - 17.30 น.

แข่งเดินแข่งคลาน วันอาทิตย์ 31 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 - 17.30 น.