Amarin Baby & Kids Fair เชียงใหม่

Baby & Kids Studio

Baby & Kids Studio

smileyคุณแม่ควรรู้ก่อนสมัครsmiley

1. ช่องทางสมัคร

  • ช่องทางสมัครที่ 1 สมัครฟรี!! ผ่านทางออนไลน์ที่ amarinfair.com/ABK ได้ตั้งแต่วันที่18 ก.พ.–18 มี.ค.62

  • ช่องทางสมัครที่ 2 สมัครสมาชิกรายปีของนิตยสาร Amarin Baby & Kids ภายในงาน  Amarin Baby & Kids Fair @ เชียงใหม่ ครั้งที่ 4  @ Hall เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ตนำใบเสร็จการสมัครสมาชิกมาแลกรับสิทธิ์ถ่ายภาพที่ Baby & Kids สตูดิโอ (***1ใบเสร็จ ต่อ 1 สิทธิ์)

  • ช่องทางสมัครที่ 3 นำใบเสร็จที่ซื้อสินค้าภายในงาน Amarin Baby & Kids Fair @ เชียงใหม่ ครั้งที่ 4  @ Hall เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ครบ 1,000 บาท มาแลกรับสิทธิ์ถ่ายภาพที่ Baby & Kids สตูดิโอ (***1ใบเสร็จ ต่อ 1 สิทธิ์)

2. ให้คุณแม่กรอกใบสมัครให้ครบทุกช่อง การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อคุณแม่ได้รับรหัสใบสมัคร เช่น C00007 จดเลขที่ใบสมัครไว้เพื่อใช้สิทธิ์ถ่ายภาพที่งาน Amarin Baby & Kids Fair @  เชียงใหม่ ครั้งที่ 4  @ Hall เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ในวันที่ 29–31 มี.ค.62 ณ Hall เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

3. หนูน้อยที่มีอายุระหว่าง 3 เดือน – 3 ปี คือเกิดระหว่างวันที่ 31 มี.ค. 59 – 31 ธ.ค. 61 เท่านั้น

4. เมื่อกรอกใบสมัครแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ ในกรณีที่สมัครหลายครั้ง ทีมงานจะยึดจากเลขที่ใบสมัครล่าสุดในการรับสิทธิ์ถ่ายภาพเท่านั้น