Amarin Baby & Kids Fair

แข่งเดินแข่งคลาน

แข่งเดินแข่งคลาน

smileyกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดสำหรับหนูน้อยที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือน และ 1– 2 ปีsmiley

   laughร่วมสนุกกับกิจกรรม Baby Rally แข่งคลาน และเดินเตาะแตะlaugh

         surpriseผู้ชนะแต่ละรอบจะได้รับของรางวัลจากผู้สนับสนุนsurprise

         yesรับสมัครทางออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ หรือจนกว่าจะเต็มyes

 

กติกา

1. วัยคลาน อายุไม่เกิน 12 เดือน (หนูน้อยต้องเกิดระหว่างวันที่ 1 ก.พ.62 - วันที่ 1 ก.พ.63) 

2. วัยเตาะแตะ อายุ 1 – 2 ปี  (หนูน้อยต้องเกิดระหว่างวันที่ 1 ก.พ.61 - วันที่ 1 ก.พ.62) 

3. หนูน้อยวัยคลาน จะต้องคลานหรือคืบเท่านั้น หากยืนหรือเดินจะถือว่าผิดกติกา

4. หนูน้อยที่ไปถึงจุดหมายได้ก่อนถือเป็นผู้ชนะ 

5. รับสมัครล่วงหน้าทางออนไลน์เท่านั้น ในกรณีสมัครหน้างานเป็นเพียงการสำรองที่นั่งจากผู้ที่สละสิทธิ์

6. หนูน้อยต้องมารายงานตัวที่สนามแข่งก่อนรอบที่เลือกล่วงหน้า 30 นาที หากมาไม่ทันรอบดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

7. การตัดสินผู้ชนะของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

แข่งคลาน วันพฤหัสบดี 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 - 11.30 น.

แข่งคลาน วันพฤหัสบดี 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.30 - 13.00 น.

แข่งคลาน วันพฤหัสบดี 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.30 - 15.00 น.

แข่งคลาน วันพฤหัสบดี 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 - 16.30 น.

แข่งคลาน วันพฤหัสบดี 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.40 - 17.50 น.

แข่งเตาะแตะ วันพฤหัสบดี 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.30 - 12.00 น.

แข่งเตาะแตะ วันพฤหัสบดี 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 - 13.30 น.

แข่งเตาะแตะ วันพฤหัสบดี 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 - 15.30 น.

แข่งเตาะแตะ วันพฤหัสบดี 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.30 - 17.00 น.

แข่งเตาะแตะ วันพฤหัสบดี 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.50 - 18.00 น.

แข่งคลาน วันศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 - 11.30 น.

แข่งคลาน วันศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.30 - 13.00 น.

แข่งคลาน วันศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.30 - 15.00 น.

แข่งคลาน วันศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 - 16.30 น.

แข่งคลาน วันศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.40 - 17.50 น.

แข่งเตาะแตะ วันศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.30 - 12.00 น.

แข่งเตาะแตะ วันศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 - 13.30 น.

แข่งเตาะแตะ วันศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 - 15.30 น.

แข่งเตาะแตะ วันศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.30 - 17.00 น.

แข่งเตาะแตะ วันศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.50 - 18.00 น.

แข่งคลาน วันเสาร์ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 - 11.30 น.

แข่งคลาน วันเสาร์ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.30 - 13.00 น.

แข่งคลาน วันเสาร์ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.30 - 15.00 น.

แข่งคลาน วันเสาร์ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 - 16.30 น.

แข่งคลาน วันเสาร์ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.40 - 17.50 น.

แข่งเตาะแตะ วันเสาร์ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.30 - 12.00 น.

แข่งเตาะแตะ วันเสาร์ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 - 13.30 น.

แข่งเตาะแตะ วันเสาร์ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 - 15.30 น.

แข่งเตาะแตะ วันเสาร์ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.30 - 17.00 น.

แข่งเตาะแตะ วันเสาร์ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.50 - 18.00 น.

แข่งคลาน วันอาทิตย์ 1 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 - 11.30 น.

แข่งคลาน วันอาทิตย์ 1 มีนาคม 2563 เวลา 12.30 - 13.00 น.

แข่งคลาน วันอาทิตย์ 1 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 - 15.00 น.

แข่งคลาน วันอาทิตย์ 1 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 - 16.30 น.

แข่งคลาน วันอาทิตย์ 1 มีนาคม 2563 เวลา 17.40 - 17.50 น.

แข่งเตาะแตะ วันอาทิตย์ 1 มีนาคม 2563 เวลา 11.30 - 12.00 น.

แข่งเตาะแตะ วันอาทิตย์ 1 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 - 13.30 น.

แข่งเตาะแตะ วันอาทิตย์ 1 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 - 15.30 น.

แข่งเตาะแตะ วันอาทิตย์ 1 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 - 17.00 น.

แข่งเตาะแตะ วันอาทิตย์ 1 มีนาคม 2563 เวลา 17.50 - 18.00 น.