Amarin Baby & Kids Fair

CPR สอนพ่อแม่ปั๊มหัวใจ & ช่วยลูกติดคอให้ทันเวลา

CPR สอนพ่อแม่ปั๊มหัวใจ & ช่วยลูกติดคอให้ทันเวลา

สามารถสมัครได้ผ่าน 2 ช่องทาง

1.ลงทะเบียนล่วงหน้า ทาง www.amarinfair.com

                 2.ลงทะเบียนหน้างาน ณ เวทีกิจกรรมภายในงาน Amarin Baby @ Kids Fair ครั้งที่ 15

รายละเอียดการเข้าร่วม WORKSHOP 
“ Mom  S.O.S  สอนพ่อแม่ปั๊มหัวใจ & ช่วยลูกติดคอให้ทันเวลา


เวิร์คช็อปเรียนรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในการช่วยเหลือลูกติดคอ สิ่งแรกที่ควรทำคือการมีสติ

ด้วยวิธีการจัดการท่าทางการช่วยเหลือที่ถูกต้องและเรียนรู้การช่วยเหลือขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ใหญ่

และเด็กที่หัวใจหยุดเต้น ในการทำCPR เปิดทางเดินหายใจใช้เวลา 1 ชม.20 นาทีในการทำกิจกรรม 1 ครั้ง

รับจำนวนจำกัด เพียงรอบละ 30 ครอบครัว (1 ครอบครัว / 2 ท่าน)

กิจกรรมมีให้เลือก 2 รอบ คือวันเสาร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 – 13.30 น.

และวันอาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 – 13.30 น.

CPR สอนพ่อแม่ปั๊มหัวใจ & ช่วยลูกติดคอให้ทันเวลา วันเสาร์ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 - 13.30 น.

CPR สอนพ่อแม่ปั๊มหัวใจ & ช่วยลูกติดคอให้ทันเวลา วันอาทิตย์ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 - 13.30 น.


หมายเหตุ หลีกเลี่ยงการใช้ลิปสติกเพื่อสะดวกในการทำกิจกรรม CPR ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้อง Standby ล่วงหน้า 30 นาที ก่อนเริ่มกิจกรรม